Carina & King
PLZ ansett oss

GOOGLE

 

Google convey

bidrag til future lions 2016, brief:
connect an audience of your choosing to a product or service
from a global brand in a way that wasn't possible three years ago.
 

* finalist i new york festivals, digital studentkategori.

 
 
 
 

Google Convey er et fiktivt Google produkt til mobil og Google Glass. 

Convey vil gjøre det enklere for døve og hørselshemmede å kunne motta informasjon ved å vise lyd som tekst. Både Glass og mobil kan lytte etter lyd og tekste. Convey vil kunne kjenne igjen lyder og ord og lærer mer jo mer den brukes. I en samtale med flere personer samtidig vil Convey kunne skille hvem som prater.

Art Direction, tekst, design: Carina Hegreberg
Voice: Karissa Anderson