Carina & King
PLZ ansett oss

7-ELEVEN

 

HOLD: FOKUS PÅ VEIEN

arbeid for JCP nordic
 

BRIEF:
få flere til å stoppe innom yx/7-eleven framfor andre bensinstasjoner.

INNSIKT:
tre av ti dødsulykker i trafikken skyldes uoppmerksomhet og mobilbruk er en av
de vanligste årsakene. Premie for god oppførsel er mer effektivt, enn straff for dårlig oppførsel.

LØSNING: 
yx/7-eleven sammen med statens vegvesen og appen hold belønner sjåfører som lar mobilen ligge.

Appen aktiveres og teller opp poeng mens mobilen ikke er i bruk. Poengene gir premier på yx/7-eleven stasjoner.

 

hold-1200x600.jpg